Ел.схема за връзване на лампа


Предпазителят е изгорял и най-вероятно някоя двойка от изправителните диоди е дефектирала. Транзисторната техника се налага на пазара благодарение на ниските си цени, възможността за масово производство и бързия технологичен напредък. При захранване с AC напрежение има два крайни случая: а) включване в момента на преминаване през „нула“ на синусоидата. Все по-популярни стават димерите с вградена електроника за запомняне на желана сила на светлината чрез натискане на специален бутон, която се установява автоматично при всяко следващо включване на лампата. Можете да използвате изолираща лента, която не само че ще държи всичко заедно, но и ще осигурява изолация.


Електрическата инсталация е вътрешна или външна сградна инсталация, изградена с единствена цел да подсигурява дадено помещение, място или част за битова или промишлено ползване с електрическа енергия. Ток между катода и свързания с плюса на външния източник анод протичал при осветяването на катода. Это позволяет использовать микропроцессорные устройства и компьютерные технологии для дальнейших преобразований сигнала и формирования различных алгоритмов управления автоматическими устройствами. При повреда в лампата, която до тогава е била в експлоатация, настава моментно прекъсване на токовия кръг така, че през дросела престава да тече ток.

Ето защо през последните десетилетия плавното регулиране на силата на светлината чрез димери (наричано също и димиране) заема все по-важно място в осветлението на жилищни и офис сгради, търговски площи и открити пространства. Поэтому при установке датчика движения важно не только подбирать их по характеристикам обзора, но еще и регулировать после монтажа для корректировки направления. Поради инертността на човешкото око към изменения на силата на светлината това остава незабелязано все едно, че лампата свети непрекъснато.

Похожие записи: